Eeskirjad

TALLINNA SPORDIHALLI KASUTAMISE EESKIRJAD

Palume kõigil külastajatel suhtuda Spordihalli varadesse heaperemehelikult ja pidada kinni alljärgnevast eeskirjast.

1. ÜLD

1.1. Spordihalli teenus sisaldab areeni ettevalmistuse , riietehoiu, riietumisruumi, WC ja pesemisruumi kasutamise. Kui soovite kasutada riietumisruumis suletud kappe, siis kapi sulgemiseks väljastab võtme instruktor PANDI alusel.
1.2. Halli kasutaja peab esitama pääslas spordihalli kuu-või korrakaardi või lunastama kassast pileti.
1.3. Pileteid müüakse kuni E-R kella 21.00-ni, L,P kella 20.00-ni.
1.4. Spordihalli riietusruumid avatakse kl. 7.45 ja suletakse 22.00

1.5. Spordihallis võib harjutada ainult puhastes sportlikes vahetusjalatsites sportlikus riietuses.
1.6. Treenerid ja kohtunikud võivad viibida areenil ainult vahetusjalatsites ja üleriieteta.
1.7. Pealtvaatajad ja lapsevanemad võivad viibida ainult tribüünil.
1.8. Klientide kaasavõetud lapsed peavad hallis viibima täiskasvanu järelvalve all ja vastutusel.
1.9. Areenile ja abiruumidesse palume mitte tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid  ning vigastusohtlikke esemeid.
1.10. Spordihallis ja territooriumil on suitsetamine kategooriliselt keelatud!
1.11. Valveta jäetud isiklike esemete eest Tallinna Spordihall ei vastuta. väärtesemed palun paigaldada väärtesemete kappi.
1.12. Jalgratta ja lapsevankriga spordihalli sisse ei pääse.

1.13. Tallinna Spordihalli kuu- ja korra kaardiga saab võistluspäevadel (hall suletud) külastada Lasnamäe KJH-i.

2. KERGEJÕUSTIKUAREEN

2.1. Kergejõustikuareeni võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
2.2. Treeningrühma liikmed pääsevad halli koos treeneriga 15 min. enne treeningtunni algust vastavalt eelnevalt broneeritud aegadele.

2.3. Treeningrühma treener on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordihalli sisekorraeeskirja ning vastutab selle täitmise eest.Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid areeni ja olmeruumid õigeaegselt.

2.4. Treeningrühmade areenivõtmed saab ja tagastab treener instruktorile.
2.5. Vajaliku inventari saab laenutada spordihalli töötajatelt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
2.6. Kõik areeni sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
2.7. Soojendusjooksu võib teha väljaspool spordihalli areeni ovaali.
2.8 .Soojendusharjutusi võib teha selleks ettenähtud kohtades. Aknalaudade ja kurvipiirete kasutamine soojendusharjutusteks on keelatud
2.9. Naelkingades viibimine on keelatud- tribüünil, olmeruumides, kuulitõukesektoris, vaiphüppesektoris ja jõusaalis.
2.10. Tervisesportlastel palume jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks treeningrühmade tööd.
2.11. Areeni esimene rada on KIIRRADA, mida kasutatakse ainult ajale jooksmiseks.
2.12. Kergejõustikupaigad ja- vahendid on kasutamiseks ainult kergejõustiku treeninguteks.

2.13. Alla 16a sportlased võivad harjutada kuulitõukesektoris ainult treeneri juhendamisel.

2.14. Kuulitõukesektoris on kangi ketaste loopimine keelatud.

2.15.Kuuitõukesektoris on alates kella 15.00 raudkuuliga treenimine keelatud. Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treningsektoris ja sellega piirneval alal.

2.16. Kuulitõukesektori maandumismattidel võivad teha soojendusharjutusi ainult laste rühmad treeneri juhendamisel, juhul kui keegi ei soovi kuuli tõugata.

2.17. Heiteharjutusi võib sooritada ainult heitenurgas.

2.18.Heitesektoris on vasara ja rauast esemete heitmine keelatud, kasutada ainult sisehalli vahendeid.

2.19. Topispallidega heiteharjutuste sooritamine kergejõustikuareenil on keelatud.

2.20. Kliendid on kohutatud jälgima, et oma tegevusega ei segataks kergejõustikuhallis toimuvaid teiste sportlaste ja treeningrühmade treeninguid. Eriti tähelepanelik tuleb olla jooksu- ja hüpperadade risti suunalisel ületamisel.

 3. JÕUSAAL

3.1. Jõusaali võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel, spordiklubi rühmadel ei ole õigust grupipileti alusel jõusaali kasutada.
3.2. Pärast treenigut paigaldada kõik jõusaali vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele s.h. mitte jätma kettaid kangile.

3.3. Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järgselt puhastama pingid desinfitseeriva vahendi ja paberrätikuga.

3.4. Klient on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust.
3.5. Alla 12 a. vanuseid lapsi jõusaali ja areenil asuvale jõunurka ei lubata.
3.6. 12-15 a. vanused lapsed võivad kasutada jõusaali  (ostes jõusaalipileti) ja areenil asuvat jõunurka koos treeneri või pileti ostnud lapsevanemaga, kes vastutavad nende ohutuse eest.     

3.7. Inventari väljaviimine jõusaalist on keelatud.                                                                     

4. MÄNGUVÄLJAK

4.1. Mänguväljakut kasutatakse tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.2. Pallimängudeväljak on kasutamiseks maksimaalselt 10-le inimesele
4.3. Väljaku harjutuskorra kestus on 55 min.
4.4. Mängijate poolt kaasa võetud lapsed peavad olema järelvalve all.

4.5. Lastegruppe lubatakse väljakule treeneri kohalolekul.

4.6. Pallimängu väljakuinventari paigaldab kliendile areenimeister.

4.7. Treeningul palume kanda vaid mittemäärivaid kinniseid sportlikke jalanõusid.

Ärajäävatest treeningutest teatataakse ette nädal teatega infotahvlil ja kodulehel www.tsh.ee.

Tallinna Spordihalli kasutamise eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele.

Spordihalli külastaja peab täitma administraatori ja areenimeistri korraldusi ning koheselt neile reageerima.
Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda Spordihalli töötajate poole.

Käesoleva sisekorra eeskirja esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega.

Spordihalli juhtkond jätab endale õiguse korduvalt eeskirja rikkunud isikuid spordihalli mitte lubada.

Meie kontaktid

Herne 30, Tallinn, 10132

Administraator             6 466 062; 588 63431; instruktor@tsh.ee

Kontor tel. 6466 346; 6466 347  info@tsh.ee

 

Hankeplaan 2021

Tallinna hankekord